PS&PSQ工业秤配件 (型号:PS&PSQ)

产品特征
  • 量程 (t): 3t

  • 尺寸(m): 0.8 0.8, 10 10,10 12,12 12,12 15,15 15

  • 不锈钢或碳钢

  • 单层技术参数 型号 最大称量 台面尺寸 秤体材料 秤体表面 面板厚度 框架厚度
PS0808 3t 800 800 304 Bp喷砂 5mm 4mm
PS1010 3t 1000 1000 304 Bp喷砂 5mm 4mm
PS1012 3t 1000 1200 304 Bp喷砂 5mm 4mm
PS1212 3t 1200 1200 304 Bp喷砂 5mm 4mm
PS1215 3t 1200 1500 304 Bp喷砂 6mm 4mm
PS1515 5t 1500 1500 304 Bp喷砂 6mm 4mm
PS1520 5t 1500 2000 304 Bp喷砂 6mm 4mm
PS2020 5t 2000 2000 304 Bp喷砂 6mm 4mm
PSQ0808 3t 800 800 Q235 喷塑/超防腐涂层 5mm 4mm
PSQ1010 3t 1000 1000 Q235 喷塑/超防腐涂层 5mm 4mm
PSQ1012 3t 1000 1200 Q235 喷塑/超防腐涂层 5mm 4mm
PSQ1212 3t 1200 1200 Q235 喷塑/超防腐涂层 5mm 4mm
PSQ1215 3t 1200 1500 Q235 喷漆 6mm 4mm
PSQ1515 5t 1500 1500 Q235 喷漆 6mm 4mm
PSQ1520 5t 1500 2000 Q235 喷漆 6mm 4mm
PSQ2020 5t 2000 2000 Q235 喷漆 6mm 4mm技术参数 型号 最大称量 台面尺寸 秤体材料 秤体表面 面板厚度 框架厚度
PS0808 3t 800 800 304 Bp喷砂 5mm 4mm
PS1010 3t 1000 1000 304 Bp喷砂 5mm 4mm
PS1012 3t 1000 1200 304 Bp喷砂 5mm 4mm
PS1212 3t 1200 1200 304 Bp喷砂 5mm 4mm
PS1215 3t 1200 1500 304 Bp喷砂 6mm 4mm
PS1515 5t 1500 1500 304 Bp喷砂 6mm 4mm
PS1520 5t 1500 2000 304 Bp喷砂 6mm 4mm
PS2020 5t 2000 2000 304 Bp喷砂 6mm 4mm
PSQ0808 3t 800 800 Q235 喷塑/超防腐涂层 5mm 4mm
PSQ1010 3t 1000 1000 Q235 喷塑/超防腐涂层 5mm 4mm
PSQ1012 3t 1000 1200 Q235 喷塑/超防腐涂层 5mm 4mm
PSQ1212 3t 1200 1200 Q235 喷塑/超防腐涂层 5mm 4mm
PSQ1215 3t 1200 1500 Q235 喷漆 6mm 4mm
PSQ1515 5t 1500 1500 Q235 喷漆 6mm 4mm
PSQ1520 5t 1500 2000 Q235 喷漆 6mm 4mm
PSQ2020 5t 2000 2000 Q235 喷漆 6mm 4mm工业衡器配件热卖推荐